Drupal 8 kehitysvaiheet - missä mennään?

Drupalin uusi ja odotettu versio 8 on ollut kovan kehityksen alla jo vuodesta 2011 lähtien. Tässä lyhyt katsaus missä vaiheessa olemme sekä milloin se julkaistaan.

Jotta Drupalin uuden version kehitys olisi sulavaa, on se jaettu erilaisiin vaiheisiin. Tänään (18.2.2013) on päättymässä nk. Feature Completion-vaihe, jonka jälkeen alkaa toimintojen ja järjestelmän yleinen hiominen.

Alku

Drupalin kehitys alkoi maaliskuussa 2011, kun Dries Buytaert aloitti 8.x-kehityshaaran konferenssissa Chicagossa. Tästä alkoi “Development Phase”, jonka tarkoituksena oli saada yhteisö esittämään ja ehdottamaan uusia toimintoja ja ratkaisuja mitä haluaisivat nähdä uudessa versiossa.

Feature Freeze

Feature Freeze tapahtui joulukuun 1. päivä 2012. Tällöin alkoi “Feature Completion Phase”, jossa käydään läpi haluttuja ideoita uuteen versioon, ja hiotaan ne ideatasolla toimiviksi ratkaisuiksi. Tämän vaiheen oli tarkoitus kestää helmikuun 1. päivään asti, mutta Dries päätti jatkaa vaiheen kestoa koska hän koki että yhteisöllä oli liikaa ideoita viimeisteltäväksi ja lisäaika olisi tarpeen.

Feature Complete

Tänään (helmikuun 18. päivä 2013) tapahtui siis Feature Complete, jolloin uusia ideoita ei enää oteta vastaan koskien Drupalin 8-versiota. Tästä alkaa “Clean-Up Phase”, joka on aika selkeä nimeltään. Tarkoituksena on siistiä nykyinen koodi ja saada kaikki halutut toiminnot toimimaan selkeästi ja loogisesti.

Code Freeze

Code Freeze tulee kesäkuussa 2013. Silloin alkaa “Polish Phase”, jolloin uutta koodia ei (toivottavasti) enää tule, vaan keskitytään versiopäivityksen toteuttamiseen, suorituskyvyn parantamiseen, dokumentaatioon jne.

Release Candidate

Ennen varsinaista julkaisua julkaistaan nk. Release Candidate eli RC-versio. Tämä on ensimmäinen, toimiva versio julkaisusta. Tämän jälkeen suuria muutoksia ei enää koodissa tapahdu, vaan kyseessä on vain toimivuuden testaamista. RC-version ajankohtaa ei ole vielä ilmoitettu julki.

Julkaisu

Näillä näkymin uusi versio julkaistaan DrupalCon Praguen yhteydessä syyskuussa 2013, mutta tämä ajankohta ei ole vielä kiveen hakattu, joten on mahdollista että julkaisuajankohta tulee vielä muuttumaan.

Lisää tietoa Drupal 8: kehityksen kulusta: http://drupal.org/community-initiatives/drupal-core

Jaa tämä kirjoitus

Kirjoittaja

Kristian Polso

Kristian on vastuussa VP:n tuotannosta. Taustaa löytyy verkko-ohjelmoinnista niin koulutuksen kuin työkokemuksen myötä.

Google Plus

Kommentit

comments powered by Disqus