Kivijalkamyymälöiden ahdingosta 3D-tulostuksen tulevaisuuteen

Kivijalkakauppa on se paikallinen palveluntarjoaja, joka saavuttaa asiakkaita sijaintikaupungistaan ja naapurikunnista. Riippuen tietenkin liiketoiminnasta esimerkiksi lähikauppa ei välttämättä tavoita ostajia muualta kuin sitä ympäröivältä asuinalueelta, kun taas ratsastukseen erikoistunut myymälä voi tavoittaa asiakkaita jopa naapurikaupungista asti.

Nykyään rakennetaan valtavia kauppakeskuksia kaupunkien keskustojen ympäristöön, minkä seurauksena keskustat hiljenevät ja palvelut siirtyvä pois keskustasta. Tämä myös hiljentää kivijalkakauppojen myyntiä ja kannattavuutta. Kokemusten perusteella kauppakeskusten isoista ketjuliikkeistä on hankalaa saada spesifiin tarpeeseen palvelua tai tarvetta täyttävää tavaraa. Palvelut on keskitetty tiettyyn paikkaan, jonka seurauksena on vaikea lähteä etsimään palveluita muualta kuin verkkokaupasta.

Helsingissä vuonna 2011 huonon taloussuhdanteen ja runsaiden lumisateiden vuoksi kivijalkakaupoilla oli 15 kuukauden hiljainen jakso. Lumi oli tässä tilanteessa hyvä esimerkki siitä, kuinka haavoittuva kivijalkakauppojen tilanne on. Kauppojen eteen oli kasaantunut niin paljon lunta, että se esti ihmisiä pääsemästä kauppaan ja vaikutti negatiivisesti tulokseen.

Pienempien verkkokauppojen on vaikea yrittää kilpailla hinnoilla, kun isot maailmanlaajuiset verkkokaupan suuruudet eBay ja Amazon saavuttavat halvan hintatason valtavalla volyymillä. Amazon myi kiitospäivän jälkeisenä maanantaina vuonna 2012 huikeat 27 miljoonaa tuotetta, joka on 360 tuotetta sekunnissa. Näillä volyymeillä on pienen kivijalkakaupan vaikea lähteä kilpailemaan pelkällä hinnalla. Amazon ei kuitenkaan ainakaan vielä pysty tarjoamaan vahvaa tuoteosaamista asiakkaan vaativiin tarpeisiin. Nykyään ei hintakaan aina kerro, onko tuote laadukas vai ei tai soveltuuko se kuluttajan tarpeeseen. Tämä on yksi kivijalkakauppojen mahdollisuus kilpailla verkkokauppamaailmassa jättejä vastaan. Tarkka fokusoituminen, asiakkaan ymmärtäminen ja vuosien kokemus tietyn asiakasryhmän palvelemiseen tuovat varmasti lisäarvoa ostajille.

Esillä on ollut aihe, häviävätkö kivijalkamyymälät kokonaan verkkokaupan kasvun myötä. Näyttää siltä, etteivät ne sitä tee, tai siihen on ainakin vielä todella pitkä matka, vaikka esimerkiksi vaatteiden verkkomyyntiin on kehitteillä erilaisia tapoja varmistua tuotteen sopivuudesta. Hyvä esimerkki tämänlaisesta teknologiasta on Poikos Limited, jonka FlixFit-teknologia mallintaa ihmiskehoa 2D-kamerateknologian avulla. Kuvauksella saadun datan avulla teknologia valitsee kuluttajalle oikean vaatekoon verkkokaupasta. Vaikka verkkokauppaan voidaan viedä mitä teknologiaa tahansa, niin fyysiseen kosketukseen ei ainakaan vielä päästä.

Ostamisen kannalta nähdään tärkeänä, että etukäteen Internetissä tutkittua tuotetta päästään hypistelemään ennen ostopäätöksen tekemistä. Kuluttajan tullessa kivijalkakauppaan hän on hyvin todennäköisesti vertaillut hintoja etukäteen, sillä lukujen mukaan 80 % kuluttajista kertoo vertailleensa hintoja Internetissä. Jos kivijalkakaupan myyjä hoitaa työnsä huonosti, niin voi käydä siten, että asiakas käy vain hypistelemässä tuotetta kaupassa ja ostaa sen muualta. Tämä on yksi syy siihen miksi kivijalkakaupat ovat tärkeitä, mutta ne eivät tule selviytymään kilpailusta ilman panostusta verkkokauppaan.

Ei tiedetä kuinka pitkälle maailma on menossa, mutta 3D-tulostuksesta povataan seuraavaa vallankumousta. 3D-tulostuksen vallankumous tarkoittaisi, että jokaisella olisi kotonaan 3D-tulostin, jolla pystyisi tulostamaan kulutustuotteita hammasharjasta rikkimenneisiin autonosiin. 3D-tulostuksen myötä verkkokaupan kautta liikkuisi enää tiedostoja tuotteiden valmistamiseen ja tuotteita voisi sen myötä hypistellä konkreettisesti kotoa käsin.

Jaa tämä kirjoitus

Kirjoittaja

Ville Sirkiä

Villen erikoisalaa ovat verkkokaupparatkaisut ja verkkokauppatoiminnan kaupallisen puolen ymmärtäminen. Verkkokaupan osalta meitä kiinnostaa niin toteuttajan rooli kuin eri tyyppinen partneruus.

Kommentit

comments powered by Disqus