Miksi valita avoimen lähdekoodin ratkaisu?

Linkitimme Facebook-sivullemme heinäkuun alussa artikkelin aiheella "Miksi yritysten tulisi ottaa käyttöön avoimeen lähdekoodiin perustuvat ratkaisut". Paneudumme aiheeseen nyt vähän syvemmin ja kerromme, miksi me olemme valinneet avoimen teknologian tien toiminnassamme sekä miksi suosittelemme sitä myös asiakkaillemme.
 

Avoimeen lähdekoodiin perustuvat järjestelmät

- Julkaisujärjestelmät Drupal, Wordpress, Joomla, eZ Publish, SilverStripe
- Käyttöjärjestelmät Linux Kernel, MeeGo, Android
- Web-teknologiaa MySQL, Apache, Django
 

Avoimen lähdekoodin edut

- Ei lisenssimaksuja
Se perinteinen perustelu. Kustannussäästöjä syntyy tietenkin lisenssimaksuttomuudesta, mutta emme koe sitä läheskään tärkeimmäksi perusteeksi.

- Et jää yhden palveluntarjoajan varaan
Palveluntarjoajan vaihtaminen tai korvaaminen on avoimen lähdekoodin järjestelmissä huomattavasti helpompaa. Suljettua järjestelmää saattaa osata kehittää vain yksi tietty yritys maailmassa, mutta esimerkiksi avoimeen lähdekoodiin pohjautuvien julkaisujärjestelmien kehitys onnistuu Suomessakin useampi kymmenen yritystä

- Apua on paremmin saatavissa
Meidän mielestämme avoimen lähdekoodin projektien yhteisö auttaa ongelmatilanteissa paremmin kuin suljetun tuotteen asiakastuki. Kymmenien tuhansien joukosta löytyy nopeammin joku, joka osaa auttaa kuin muutaman henkilön varassa olevasta sähköpostikeskuksesta.

- Järjestelmät kehittyvät yleisön tarpeiden mukaan, ei suljetun järjestelmän tarjoajan mielipiteen mukaan
Järjestelmiä ei kehitetä tietyn yhtiön tavoitteiden mukaisesti, vaan sen mukaan, mihin yhteisö haluaa sitä kehitettävän. Esimerkiksi suljettua järjestelmää kehittävän yrityksen kaupalliset intressit voivat olla ristiriidassa järjestelmää käyttävän asiakaskunnan intressien kanssa.

- Bugit ja tietoturva-aukot korjaantuvat nopeammin kuin suljetussa järjestelmässä
Tämä liittyy avoimen lähdekoodin projektien ympärillä olevan kehittäjäjoukon kokoon ja motivaatioon. Tuhansista aktiivista kehittäjistä muodostuvalla joukolla on käytössään enemmän silmiä ja sormia ongelmien havaitsemiseen. 


Avoimen lähdekoodin sudenkuopat

- Onko valittava avoimen lähdekoodin projekti tarpeeksi suosittu, onko sillä aktiivinen kehittäjäkunta? Säilyykö se aktiivisena?
Avoimen järjestelmän kehittyminen on paljon kiinni järjestelmän suosiosta. Esimerkiksi suositut julkaisujärjestelmät Drupal tai Wordpress kehittyvät nopeasti, koska niillä on laaja kehittäjäkunta ja järjestelmät ovat suosittuja käyttää. Pienemmillä projekteille kehitysjoukko on paljon pienempi. Järjestelmien suosio voi vaihdella nopeastikin, mikä asettaa haasteita teknologiavalintoja tekevälle. Tietysti järjestelmien lähdekoodi on saatavissa, vaikka suosio heikkenisikin.

- Avoimissa järjestelmissä työ maksaa
Lisensittömyys antaa avoimeen lähdekoodiin perustuvista järjestelmistä välillä liian ruusuisen kuvan. Lisenssit eivät maksa, mutta järjestelmien käyttöönotto vaatii työtä ja työ yleensä maksaa. Avoimiin järjestelmiin liittyvät päivitykset voivat myös syödä enemmän työresursseja kuin suljettujen järjestelmien päivitykset. 

- Ei varsinaista asiakastukea saatavilla
Apua mielestämme saa paremmin yhteisöltä, mutta varsinaista asiakastukea ei tosiaan ole. Suljetuilla järjestelmillä on yleensä tukinumerot ja -sähköpostit. Tämä eroavaisuus vaatii ainakin pientä ajattelumallin muutosta.

 

Meidän loppupäätelmämme

Miksi valitsimme avoimen lähdekoodin tien?

1) Uskomme, että avoimeen lähdekoodiin perustuvat järjestelmät kehittyvät suljettuja nopeammin sekä tarjoavat asiakkaitamme paremmin ja joustavammin palvelevat ratkaisut. Pystymme muokkaamaan avoimia järjestelmiä vastaamaan kulloisia tavoitteita.

2) Nautimme avoimen lähdekoodin auttamisen ilmapiiristä. Emme halua sulkeutua omaan kammioomme, vaan kehittää asioita yhdessä paremmiksi.

3) Suppea listamme eri avoimeen lähdekoodiin perustuvista projekteista puhuu omaa kieltänsä avoimen lähdekoodin toimivuudesta. Listasta löytyy projekteja, jotka ovat mahdollistaneet useat kaupalliset menestystarinat ja elämää helpottavat tuotteet.
 

Lisälukemista

Vierityspalkin artikkeli "Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmien vahvuudet ja heikkoudet"
http://vierityspalkki.fi/2010/02/22/avoimen-lahdekoodin-julkaisujarjestelmien-vahvuudet-ja-heikkoudet/

Wikipedian artikkeli avoimesta lähdekoodista
http://fi.wikipedia.org/wiki/Avoin_lähdekoodi

Jaa tämä kirjoitus

Kirjoittaja

Juho Vaiste

Juho hoitaa sivustojen rakentamista ja projektinhallintaa. Vahvuudet kaupallisen ja teknisen ulottuvuuden yhdistämisessä, kokonaisuuksien hallinnassa sekä ideoinnissa. Henkilökohtainen blogi tekoälyn etiikasta löytyy osoitteesta juhovaiste.fi.

Kommentit

comments powered by Disqus